Köp Marijuana Kolofonium Online

det är en extremt potent extraktion av THC från blommor som har en hög koncentration av THC. BHO (Butan Hash Oil) skapas under rigorösa förhållanden för att skapa en ren biprodukt genom en process som kallas lösningsmedelsextraktion. Genom att blanda blommorna med ett lösningsmedel (det vanligaste är Butan) extraheras det sedan genom att filtrera och avdunsta lösningsmedlet, en klibbig hartsliknande vätska med terpener och en stark örtlukt kvarstår. Köp Marijuana Kolofonium I Sverige.